PODZIMNÍ TÁBOR S KOŇMI 2022

 

Ubytování:

Děti jsou ubytovány v pevné budově penzionu v pokojích o 4 až 5 lůžkách s vlastním sociálním zařízením.

Strava je zajištěna 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Pro velké jedlíky je pak připravena i druhá večeře.

Pitný režim, je zajištěn po celý den.

Náplň tábora:

Děti mají každé dopoledne jezdecký trénink na jízdárně. Jsou rozděleny do skupin podle zdatnosti.

V případě dobrého počasí jedou lepší jezdci na vyjížďku do okolí. Ostatní mají vycházku s vodičem do okolí.

Děti se také zapojí do ošetřování koní či jiných zvířátek na farmě. 

Odpolední náplní jsou hry, soutěže, kreativní výroba, táborák, závěrečná diskotéka.

Letos se můžeme těšit na  „ Vědomostní hry inspirované TV soutěžemi“

Termíny:

TERMÍN DÉLKA CENA OBSAZENOST
25.10. - 30.10. 2022  5 DNÍ 3.800,-   VOLNO

PŘIHLÁŠKA                              POKYNY PRO RODIČE                POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI                            

Platební podmínky:

 

Cena tábora musí být zaplacena nejpozději do začátku konání tábora a to na bankovní účet  202411262/0600. Jako variabilní symbol použjte rodné číslo dítěte.